Авторським колективом співробітників відділу математичної та інформатичної освіти Твердохлібом І.А., Завадським І.О., Коршуновою О.В., Семко Л.П. в рамках роботи над темою "НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ГІМНАЗІЇ" було підготовлено і опубліковано методичний посібник «Прикладна спрямованість навчання інформатики в гімназії».
   В методичному посібнику:
     1) розглянуто загальні педагогічні підходи щодо реалізації прикладної спрямованості навчання інформатики в гімназії, зокрема, виокремлено дидактичні засади організації практико-орієнтованого навчання;
    2) з’ясовано місце і роль прикладних завдань в шкільному курсі інформатики і важливість їх розв’язування для формування ключових та інформатичних компетентностей учнів;
       3) виконано добірку завдань прикладного спрямування відповідно до змістових доменів шкільного курсу інформатики в гімназії та описано методичні рекомендації розв’язування практико-орієнтованих завдань.
     Практикум розміщений у вільному доступі в Електронній бібліотеці НАПН України.  Завантажуйте за лінком: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740753