Нормативна база

 Закон України "Про освіту" (05.09.2017)

 Закон України "Про загальну середню освіту"

 Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 Національна доктрина розвитку освіти

 Конвенція про права дитини

 Державний стандарт початкової загальної освіти (21.02.2018)

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Єдина державна електронна база з питань освіти

Інформатика та ІКТ

 Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Кабінет інформатики

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи

Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах України

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 29 липня 20011 року №907

Положення про реєстр комп'ютерних програм