Нормативна база

Конституція України

 Закон України "Про освіту" (24.06.2020)

 Закон України "Про повну загальну середню освіту" (01.08.2020)

Кодексу цивільного захисту України

 Закону України «Про охорону праці»

 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (21.08.2019)

 Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (05.08.2020)

 Національна доктрина розвитку освіти

 Конвенція про права дитини

 Державний стандарт початкової загальної освіти (21.02.2018)

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Єдина державна електронна база з питань освіти

Концепція "Нова українська школа"

 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року
Стратегія національно-патріотичного виховання
 

Інформатика та ІКТ

 Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Кабінет інформатики

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ у кабінеті інформатики та інформаційних технологій

Про доплату за завідування кабінетом інформатики

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи

Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах України

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 29 липня 2011 року №907

Положення про реєстр комп'ютерних програм

Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики №614

Правила використання комп'ютерних програм №903

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про інноваційну діяльність

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

Санітарно-гігієнічні вимоги

ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Техніка безпеки та охорона праці

Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми