Нормативна база

Конституція України

 Закон України "Про освіту" (24.06.2020)

 Закон України "Про повну загальну середню освіту" (01.08.2020)

Кодексу цивільного захисту України

 Закону України «Про охорону праці»

 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (21.08.2019)

 Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) (05.08.2020)

 Національна доктрина розвитку освіти

 Конвенція про права дитини

 Державний стандарт початкової загальної освіти (21.02.2018)

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (30 вересня 2020 р. № 898) 

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Єдина державна електронна база з питань освіти

Концепція "Нова українська школа"

 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року
Стратегія національно-патріотичного виховання
 

Інформатика та ІКТ

 Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Кабінет інформатики

Вимоги до комп'ютерного обладнання

 Лист МОН України від 14.08.2020 №179-441 "Щодо неухильного дотримання законодавства"

Наказ МОН України від 02.11.2017 №1440 "Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 752 від 30.05.2019№ 574 від 29.04.2020
№ 458 від 27.04.2021

Наказ МОН України від 29.04.2020 №574 "Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і Stem-лабораторій"

Наказ МОН України від 07.02.2020 №143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ у кабінеті інформатики та інформаційних технологій

Про доплату за завідування кабінетом інформатики

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи

Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах України

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 29 липня 2011 року №907

Положення про реєстр комп'ютерних програм

Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики №614

Правила використання комп'ютерних програм №903

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про інноваційну діяльність

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

Санітарно-гігієнічні вимоги

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Техніка безпеки та охорона праці

Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми