Нормативна база

 Закон України "Про освіту" (05.09.2017)

 Закон України "Про загальну середню освіту"

 Положення про загальноосвітній навчальний заклад

 Національна доктрина розвитку освіти

 Конвенція про права дитини

 Державний стандарт початкової загальної освіти (21.02.2018)

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Єдина державна електронна база з питань освіти

Інформатика та ІКТ

 Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси