Нормативна база

Конституція України

 Закон України "Про освіту" (05.09.2017)

 Закон України "Про загальну середню освіту"

Кодексу цивільного захисту України

 Закону України «Про охорону праці»

 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (21.08.2019)

 Національна доктрина розвитку освіти

 Конвенція про права дитини

 Державний стандарт початкової загальної освіти (21.02.2018)

 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020"

Єдина державна електронна база з питань освіти

Концепція "Нова українська школа"

 Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року
Стратегія національно-патріотичного виховання
 

Інформатика та ІКТ

 Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

 Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Кабінет інформатики

Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист МОН від 17.07.2013 № 1/9-497 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів»

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи

Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах України

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 29 липня 2011 року №907

Положення про реєстр комп'ютерних програм

Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики №614

Правила використання комп'ютерних програм №903

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Про інноваційну діяльність

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів

Санітарно-гігієнічні вимоги

ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

Державних санітарних правилах і нормах влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Техніка безпеки та охорона праці

Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-98

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми